Chi tiết

ĐIỂM TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 6 HỆ CHÍNH QUY

DANH SÁCH ĐIỂM LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN VÀ NNLCB XEM TẠI ĐÂY: /Uploads/files/DIEM TN(2).xls

HẠN PHÚC KHẢO ĐẾN 17 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2016.