THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 2Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
VB2 Sức khỏe TT04/225DượcCòn 0 ngày 10 giờ 21 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Cao đẳng liên thông TT04/202212DượcCòn 0 ngày 10 giờ 21 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1!